Töökeskkond muutub tolmuvabaks ja tootmine muutub jäätmevabaks. Vana tootmishoone säilitamine.